Práce s dětmi a mládeží

VZS ČČK Praha 15 pracuje především s dětmi a mládeží, pořádá kroužek mladého vodního záchranáře na bazénu v Hostivaři a Holešovicích, dále zajižťuje lezecký kroužek a pořádá mnoho jednorázových akcí pro své členy i pro veřejnost. Dospělí vodní záchranáři tohoto pobočného spolku přes letní měsíce zajišťují služby v rámci integrovaného záchranného systému na Orlické přehradě, dále provádíme drobnou komerční činnost jako zajišťování závodů na volné vodě (dálkoplavci, plachetnice či jiné akce na vodě). Nedílou součástí fungování skupiny je i vzdělávání v oboru vodního záchranářství, kde především naše členy připravujeme na získání kvalifikace dle vzdělávacího plánu VZS ČČK Záchranář III – Plavčík.