Služba na Orlické přehradě

Od roku 2017 začala naše skupina zajišťovat pravidelnou službu na přehradě s největším objemem vody v České Republice. Tímto rozšířila fungování Vodní záchranné služby na další vodní plochu a nejednou pomohla lidem v nouzi. Na tuto základnu jsme dostali nový motorový člun Sportis 7500, který je schopen uvézt dva ležící pacienty případně 1300kg nákladu. Doufáme, že do budoucna se naše vybavení bude rozrůstat.

Protože základna, kterou máme na této vodní ploše, spadá do Jihočeského kraje, tak i naše skupina na Orlíku je pod krajským operačním střediskem HZS Jihočeského kraje. Pokud je potřeba mohou nás povolat i z operačních středisek středočeského kraje jak ZZS tak HZS a výjimečná není ani spolupráce s Policí ČR.

Základna se nachází naproti Orlického zámku v Marině Orlík, což nám umožnuje dojezdovou dobu na hráz přehrady či hrad Zvíkov 20 minut.

Náš člun je vybavený na poskytnutí rozšířené laické první pomoci, disponujeme plně vybavenou lékárnou s AED, páteřní dlahou či dalším zdravotnickým vybavením. Do okruhu naší činnosti patří i technická pomoc ve spolupráci s HZS. Máme vybavení k vlečení plavidel v nouzi, základní lezecké vybavení pro vyproštění plavidel. Naši členové jsou již mnoho let trénováni v záchraně tonoucích, takže jim nedělá problém ani záchrana v menší hloubce a jsme schopni provést vyhledávání do cca 10m hloubky, kam se potopíme na nádech.

V roce 2018 jsme navázali spolupráci s Jihočeským Krajem http://www.kraj-jihocesky.cz/ od kterého jsme získali dotaci na zdravotnické a komunikační vybavení pro fungování služeb na Orlické přehradě. Tato dotace nám velice pomohla zlepšit vybavení našich člunů a tím umožnila poskytovat kvalitnější pomoc než doposud. Nakoupené vybavení jsme hned využili v průběhu sezony.