Zajišťování akcí

Pro firmy či sportovní kluby nabízíme záchranářské zajištění akcí na vodě. Máme k dispozici dostatek dobře vycvičených záchranářů, profesionální záchranářské vybavení i motorové čluny, takže jsme schopni zajistit i větší akce. Finanční stránka tohoto zajištění se odvíjí od typu akce a její náročnosti.

Díky naší činností s dětmi jsme schopni nabídnout i zábavné stánky pro děti, kde děti svezeme na raftu či motorovém člun, vyzkouší si poskytování první pomoci či záchranu tonoucích pomocí házecích záchranných pomůcek.

Také děláme školení v první pomoci či výuku záchrany tonoucích pro zájemce.

Pravidelně zajišťujeme dálkoplavecké závody, triatlonové závody, vodácké závody či jiné teambuildingové akce.