Ceník

Naše kroužky se platí samostatně na účet, v případě docházení na více kroužků najednou jsou uplatňovány slevy 10% z každého kroužku.

V rámci našich kroužků se počítají 3 čtvrtletí (poslední čtvrtletí tvoří prázdniny a volna v průběhu roku, tudíž se za něj neplatí).

Mladý vodní záchranář

Holešovice – 3500,- Kč na čtvrtletí ( 10 500,-Kč za školní rok)

Hostivař – 4500,- Kč na čtvrtletí (13 500,-Kč za školní rok)

Třebešín – 4500,- Kč na čtvrtletí (13 500,-Kč za školní rok)

Není možné docházet pouze na jeden trénink v týdnu na bazénu v Hostivaři. Na bazénu Třebešín umožňujeme docházet jen jednou týdně za cenu 2700,- Kč na čtvrtletí. Oddíly jsou rozdělené dle lokalit, ve kterých se konají.

Lezení

Pro děti lezoucí jednou týdně 3200,- Kč na čtvrtletí

Pro ty co polezou dvakrát týdně 5000,- Kč na čtvrtletí

Lezení začíná 1.10., lezecké čtvrtletí je rozdílné od bazénového.

Zdravověda

je zdarma pro členy skupiny, kteří dochází na jakýkoliv z výše uvedených kroužků. Probíhá jednou za čtrnáct dní a to v pátek od 15:00 do 15:45 na bazénu v Hostivaři.

Obecné informace

Pokud jsou členy naší skupiny sourozenci, platí pro každého sleva 10%.

Další jednorázové akce jsou placené vždy jednotlivě podle stanovené ceny.

Ceník se může ze závažných důvodů změnit.