Vodní záchranná služba ČČK Praha 15

Vodní záchranná služba ČČK Praha 15 byla založena v roce 1997 jako místní skupina naší střešní organizace, kterou je Vodní záchranná služba ČČK. V současné době jsme pobočným spolkem této zastřešující organizace, která sdružuje vodní záchranáře v ČR.

VZS ČČK Praha 15 pracuje především s dětmi a mládeží, pořádá kroužek mladého vodního záchranáře na bazénu v Hostivaři a Holešovicích, dále zajišťuje lezecký kroužek a pořádá mnoho jednorázových akcí pro své členy i pro veřejnost. Dospělí vodní záchranáři tohoto pobočného spolku přes letní měsíce zajišťují služby v rámci integrovaného záchranného systému na Orlické přehradě, dále provádíme drobnou komerční činnost jako zajišťování závodů na volné vodě (dálkoplavci, plachetnice apod). Nedílnou součástí fungování skupiny je i vzdělávání v oboru vodního záchranářství, kde především naše členy připravujeme na získání kvalifikace dle vzdělávacího plánu VZS ČČK Záchranář III - Plavčík.